Nevező, Település, Borvidék, Tétel, Évjárat, Nevező+Tétel+Évjárat, Érem, Szőlő, Borverseny éve, Borverseny, Kategória, Szín, §-OEM,OFJ,FN...
www.BORVERSENY.hu

Házasítás

Nevező, Település, Borvidék, Tétel, Évjárat, Nevező+Tétel+Évjárat, Érem, Szőlő, Borverseny éve, Borverseny, Kategória, Szín, §-OEM,OFJ,FN...
www.BORVERSENY.hu

Házasítás


(Részlet a A BIZOTTSÁG 606/2009/EK RENDELETÉBŐL)

"...

7. cikk A házasítás fogalmának meghatározása

(1) A 479/2008/EK rendelet 32. cikke második számozatlan bekezdése d) pontjának alkalmazásában házasítás alatt a különböző eredetű, különböző szőlőfajtákból nyert, különböző szüreti évből származó vagy különböző bor- vagy mustkategóriákhoz tartozó borok vagy mustok összekeverése értendő.

(2) A következőket különböző bor- vagy mustkategóriáknak kell tekinteni:
a) vörösbor, fehérbor, valamint olyan mustok és borok, amelyekből előállítható e borkategóriák valamelyike;
b)oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel nem rendelkező bor, oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) ellátott bor, oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott bor, valamint olyan mustok vagy borok, amelyekből előállítható e borkategóriák valamelyike.
E bekezdés alkalmazásában a rozét vörösbornak kell tekinteni.

(3) A következő eljárások nem tekintendők házasításnak:
a)a sűrített szőlőmust vagy finomított szőlőmustsűrítmény hozzáadásával történő alkoholtartalom-növelés;
b)az édesítés.

8. cikk A borok összekeverésére és házasítására vonatkozó általános szabályok

(1) Bor csak abban az esetben készülhet összekeverés vagy házasítás útján, ha az összekeveréshez vagy a házasításhoz felhasznált összetevők rendelkeznek a borkészítéshez szükséges valamennyi jellemzővel, valamint megfelelnek a 479/2008/EK rendeletben és az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek.
Valamely o/OFJ nélküli fehérbornak egy o/OFJ nélküli vörösborral való házasítása nem eredményezhet rozé bort.
Mindazonáltal a második albekezdésben előírt rendelkezés nem zárja ki a szóban forgó albekezdésben említett borfajták házasítását, feltéve hogy a végterméket a 479/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott küvé, illetve gyöngyözőbor előállítására szánják.
(2) Tilos az e rendelet I.A. mellékletének 14. pontjában említett borászati eljárásnak alávetett szőlőmust vagy bor olyan szőlőmusttal vagy borral történő házasítása, amelyet ilyen kezelésnek nem vetettek alá.
..."


Nevező, Település, Borvidék, Tétel, Évjárat, Nevező+Tétel+Évjárat, Érem, Szőlő, Borverseny éve, Borverseny, Kategória, Szín, §-OEM,OFJ,FN...


Impresszum

Magyarország gyógyvizei

   Volt Egyszer egy Országos Borverseny   

www.italipar.hu